Help & Contact

Gebruikershandleiding
Heeft u een vraag over een van de functionaliteiten van de kennisbank Inkoop en Aanbesteding? Of bent u benieuwd wat de kennisbank u nog te bieden heeft? Bekijk dan de handleiding.

Inhoudelijke vraag? Stel deze aan onze redactie
Wij streven ernaar om deze kennisbank zo goed mogelijk aan te passen aan uw wensen. Uw inhoudelijke vragen en/of opmerkingen zijn bijzonder welkom. U kunt hierover contact opnemen met onze redactie.

Wachtwoord vergeten?
Uw wachtwoord opvragen gaat heel eenvoudig door te klikken op de knop 'inloggen' rechtsboven. Onder de gebruikersnaam en wachtwoord ziet u de link 'wachtwoord vergeten'. Vul uw emailadres in om een nieuw wachtwoord te ontvangen per mail.

Vragen? Neem contact op met onze servicedesk
Voor vragen over o.a. inloggen, facturatie of abonnementen, mailt u naar onze servicedesk.

De kennisbank op proef?
De informatie op de kennisbank Inkoop en Aanbesteding is alleen toegankelijk voor abonnees. Wilt u meer informatie over de kennisbank, een vrijblijvende productdemonstratie of een proefabonnement? Neemt u dan contact op via 070 - 378 98 80 of stuur een e-mail.

Week 37 | Jurisprudentie-overzicht

19-9-2017

Hieronder treft u een selectie van interessante uitspraken aan, voorzien van een handige samenvatting.

Mogelijkheid van schade aannemelijk gemaakt
ECLI:NL:RBNHO:2017:7337
Vervoerdersbedrijf ZCN heeft de mogelijkheid van schade aannemelijk gemaakt in de procedure bij de rechtbank. ZCN stelde schade te hebben geleden nadat de Gemeente Alkmaar in de aanbestedingsprocedure abusievelijk gegevens van ZCN op TenderNed had gepubliceerd. Concurrerende inschrijvers konden deze gegevens downloaden. Naar aanleiding daarvan is de aanbesteding ingetrokken en besloten om de opdracht in gewijzigde vorm uit te vragen. In deze nieuwe aanbesteding is ZCN als vierde geëindigd.

Gelijkwaardigheidstoets en referentie-eis
ECLI:NL:RBDHA:2017:9860
De DJI heeft aanbestedingsprocedure georganiseerd en is voornemens de opdracht aan Albatros te gunnen. Eiseres is van mening dat DJI Albatros van de aanbesteding had moeten uitsluiten en voert daartoe aan dat Albatros heeft ingeschreven met alternatieve producten zonder aan te tonen dat deze producten gelijkwaardig zijn aan de voorgeschreven producten. Daarnaast stelt eiseres onder meer dat Albatros niet heeft voldaan aan een gestelde referentie-eis en dat haar inschrijving ook om die reden ongeldig dient te worden verklaard.

Geen strijd met motiveringsplicht
ECLI:NL:RVS:2017:2395
Appellant betoogt dat het college ten onrechte, in strijd met de op een bestuursorgaan rustende motiveringsplicht, is overgegaan tot weglakking van bedragen in de offerte van bedrijf X. Appellant stelt dat een motivering bij het beroep op artikel 2.57 Aw bovendien ontbreekt.

De Afdeling heeft met toepassing van artikel 8:29 van de Awb kennis kunnen nemen van de offerte in haar geheel, inclusief de weggelakte bedragen. Naar het oordeel van de Afdeling kunnen uit deze informatie wetenswaardigheden worden afgeleid met betrekking tot de financiële bedrijfsvoering van bedrijf X. Gelet hierop heeft het college openbaarmaking van deze gegevens terecht geweigerd op grond van artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wob.

Terug